Regulamin sklepu.

Regulamin zakupów

 

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Decofleur.com.pl. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wyrażenie zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Operatorem Sklepu Internetowego Decofleur.com.pl jest firma  Waldemar Gerlach Dekom z siedzibą w Gdowie, Gdów 1265, 32-420 Gdów,   NIP: 688-118-91-75.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

Postanowienia ogólne 

1.Sklep prowadzi sprzedaż produktów poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Decofleur.com.pl.

 

2. Cenniki, reklamy i informacje zawarte na stronie decofleur.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Zamówienia

1.Sklep internetowy Decofleur.com.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej www.decofleur.com.pl. Zamówienia mogą być składane również telefonicznie (606 301 603) bądź e-mailem (sklep@decofleur.com.pl).

2. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

3.W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – pracownik sklepu spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia trzeciej próby kontaktu.

4.Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia będą realizowane do 3 dni roboczych, z wyjątkiem okresów przedświątecznych czyli od listopada do końca grudnia i w okresie Wielkanocy kiedy czas wysyłki może wydłużyć się do 4, 5 dni roboczych.

Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu.

6.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.

7. Zamówienia płatne przelewem, które nie zostaną opłacone w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia, zostaną automatycznie anulowane (usunięte). Zamówiony towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
8. Sprzedawca wystawia paragon na zakupiony towar, a na życzenie Klienta fakturę VAT.

9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub anulowanie zamówienia jest możliwe poprzez kontakt na adres: sklep@decofleur.com.pl lub telefonicznie pod numerem 606 301 603.

8. UWAGA! Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, jeśli go nie otrzyma, należy skontaktować się telefonicznie: 606 301 603 lub mailowo; sklep@decofleur.com.pl z obsługą sklepu, ponieważ z jakiegoś powodu zamówienie nie zostało przyjęte.

 

Ceny towarów i płatność

 

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu Decofleur.com.pl są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. Na życzenie Klienta sklep wystawia fakturę VAT. 

2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Jednakże, bez zgody Klientów, wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na umowy sprzedaży już zawarte, a jeszcze niewykonane lub będące w trakcie realizacji, a także nie będą miały wpływu na prawa osób, które już biorą udział w promocji.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier;

- przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu (nr konta: 41 1090 1665 0000 0001 5320 6514)

4. W przypadku złożenia zamówienia za pobraniem sklep zastrzega sobie prawo do  telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Jeśli nie uda się go potwierdzić w ciągu 48 godzin od zamówienia,  przesyłka nie zostanie wysłana.

 

Koszty i terminy dostawy

1.Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.  Koszt przesyłki pokrywa Klient i wynosi on odpowiednio 17 zł dla paczki standard (płatność przelewem na konto ) i 21 zł dla paczki pobraniowej. Towar jest wysyłany wyłącznie na terenie Polski. 

2.Termin otrzymania przesyłki przez Klienta równa się sumie czasu wysyłki ze sklepu decofleur.com.pl oraz przewidywanego czasu dostawy (zazwyczaj ok. 2 dni robocze). Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy. 

3. Gdy suma zamówienia przekracza 350 zł, towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS bezpłatnie. 

 

Zwroty, reklamacje 

1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, w tym dowód zakupu, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

2. Zwrot zamówionego towaru.

Zgodnie z polskim prawem Klient ma prawo zwrócić zamówiony towar  bez podania przyczyn, dokonując operacji zwrotu na stronie sklepu zgodnie z instrukcją podaną poniżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego dostarczenia. Zwracany towar nie musi być wadliwy lub niezgodny z umową.

Prawo zwrotu nie przysługuje konsumentowi, który złożył zamówienie indywidualne ( np. wianek na życzenie). Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Klient. Klient powinien również odesłać rzecz w stanie niezmienionym. Po otrzymaniu towaru sklep zwraca Klientowi koszty zamówionych produktów i koszt wysyłki.

Procedura zwrotu towaru.

Uwaga! Przed rozpoczęciem procedury zwrotu, proszę skontaktować się mailowo z obsługą sklepu, aby zmienić status zamówienia na "dostarczono", w innym wypadku ta procedura nie będzie możliwa do wykonania..

1. Zwrot towaru dla Klientów, którzy wybrali opcję "Zamów jako gość":
Zwrot towaru jest możliwy po przekształceniu konta gościa w konto klienta. Można to zrobić samodzielnie lub wysłać wiadomość do sklepu z prośbą o taką usługę.
  Samodzielna zmiana konta "Gościa" na "konto Klienta":
 - Należy kliknąć na link "Śledzenie stanu zamówienia i przesyłki", który znajduje się w mailu "Potwierdzenie zakupu";
 - Następnie należy wpisać hasło i zaakceptować je - teraz  można zalogować się na swoje konto.

 
2. Zwrot towaru, jeśli Klient posiada  konto w sklepie.
  Należy  zalogować się na swoje konto w sklepie,  przejść do pozycji "moje zamówienia",   kliknąć na zamówienie i zaznaczyć pozycje z zamówienia, które mają zostać zwrócone (zgodnie z opisem na stronie), a następnie kliknąć przycisk "Zwróć towar".
   O stanie zwrotu Klient zostanie poinformowany e-mailem. Stan zwrotu można też obserwować na stronie sklepu - po zalogowaniu w pozycji "Moje zwroty towaru".
    Po otrzymaniu maila z informacją o zmianie statusu zwrotu na "Oczekiwanie na przesyłkę" Klient odsyła towar do sklepu, dołączając do niego obowiązkowo wydrukowaną etykietę zwrotu i paragon.
    Niezwłocznie po otrzymaniu towaru sklep zwraca zapłaconą kwotę.

5.W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  

4. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: sklep@decofleur.com.pl. Zastosowanie się do zdań poprzednich będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatna naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonana umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Każdy zakupiony w e-sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgoszeniu zawierającym:
  a.    Imię i nazwisko,
  b.    numer zamówienia
  c.    opis niezgodności towaru z umową,
  d.    datę zakupu
 4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@decofleur.com.pl  lub telefonicznie pod nr telefonu 606301603.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,
 7. Kupujący, po złożeniu reklamacji, zgodnie z powyższymi postanowieniami, odsyła reklamowany towar na adres siedziby Operatora Sklepu.
 8. Za koszty nadmiernie wysokie uznaje się koszty znacząco wykraczające poza normy zwyczajowo przyjęte lub znacząco przekraczające koszt pierwotnej wysyłki towaru, wynikający z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Dział Obsługi informuje Klienta o decyzji.

 

Inne informacje

1. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę Profesjonalne Systemy Informatyczne Waldemar Gerlach danych osobowych podanych w formularzu subskrypcji. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. 

2. Prawa autorskie:

a. Opisy oraz zdjęcia przedstawione w sklepie są naszego autorstwa bądź posiadamy do nich prawa, kopiowanie w.wym. według ustawy o prawach autorskich (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170), kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Prosimy o przestrzeganie niniejszej zasady.

b. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

 

 

 

Konto klienta, Rejestracja

 

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta. 

2. Konto Klienta to miejsce dostępne dla Klienta Sklepu Decofleur.com.pl po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. 

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. 

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu. 

6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

7. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. 

8. Sklep Decofleur.com.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za wypowiedzeniem wynoszącym 14 dni, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania nie zamówionych informacji handlowych,

f. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.  

9. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 8 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).  

10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. 

 

 Ochrona danych osobowych.

 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 1. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

 1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki..
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Decofleur.com.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a.    oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
  b.    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  c.    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  d.    informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

Postanowienie dodatkowe

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, b. Włączoną obsługę Java Script, c. Aktywny adres e-mail. 

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://www.decofleur.com.pl/content/7-polityka-cookies-w-sklepie-decofleur. 

3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.