Zwroty, reklamacje 

1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, w tym dowód zakupu, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

2. Zwrot zamówionego towaru.

Zgodnie z polskim prawem Klient ma prawo zwrócić zamówiony towar  bez podania przyczyn, dokonując operacji zwrotu na stronie sklepu zgodnie z instrukcją podaną poniżej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego dostarczenia. Zwracany towar nie musi być wadliwy lub niezgodny z umową.

Prawo zwrotu nie przysługuje konsumentowi, który złożył zamówienie indywidualne ( np. wianek na życzenie). Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi Klient. Klient powinien również odesłać rzecz w stanie niezmienionym. Po otrzymaniu towaru sklep zwraca Klientowi koszty zamówionych produktów i koszt wysyłki.

Procedura zwrotu towaru.

Uwaga! Przed rozpoczęciem procedury zwrotu, proszę skontaktować się mailowo z obsługą sklepu, aby zmienić status zamówienia na "dostarczono", w innym wypadku ta procedura nie będzie możliwa do wykonania..

1. Zwrot towaru dla Klientów, którzy wybrali opcję "Zamów jako gość":
Zwrot towaru jest możliwy po przekształceniu konta gościa w konto klienta. Można to zrobić samodzielnie lub wysłać wiadomość do sklepu z prośbą o taką usługę.
  Samodzielna zmiana konta "Gościa" na "konto Klienta":
 - Należy kliknąć na link "Śledzenie stanu zamówienia i przesyłki", który znajduje się w mailu "Potwierdzenie zakupu";
 - Następnie należy wpisać hasło i zaakceptować je - teraz  można zalogować się na swoje konto.

 
2. Zwrot towaru, jeśli Klient posiada  konto w sklepie.
  Należy  zalogować się na swoje konto w sklepie,  przejść do pozycji "moje zamówienia",   kliknąć na zamówienie i zaznaczyć pozycje z zamówienia, które mają zostać zwrócone (zgodnie z opisem na stronie), a następnie kliknąć przycisk "Zwróć towar".
   O stanie zwrotu Klient zostanie poinformowany e-mailem. Stan zwrotu można też obserwować na stronie sklepu - po zalogowaniu w pozycji "Moje zwroty towaru".
    Po otrzymaniu maila z informacją o zmianie statusu zwrotu na "Oczekiwanie na przesyłkę" Klient odsyła towar do sklepu, dołączając do niego obowiązkowo wydrukowaną etykietę zwrotu i paragon.
    Niezwłocznie po otrzymaniu towaru sklep zwraca zapłaconą kwotę.

5.W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  

4. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: sklep@decofleur.com.pl. Zastosowanie się do zdań poprzednich będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

 

5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z obsługą sklepu w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatna naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonana umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. Każdy zakupiony w e-sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego jest określana przez producenta i różna u poszczególnych producentów.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgoszeniu zawierającym:
  a.    Imię i nazwisko,
  b.    numer zamówienia
  c.    opis niezgodności towaru z umową,
  d.    datę zakupu
 4. Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem sklep@decofleur.com.pl  lub telefonicznie pod nr telefonu 606301603.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,
 7. Kupujący, po złożeniu reklamacji, zgodnie z powyższymi postanowieniami, odsyła reklamowany towar na adres siedziby Operatora Sklepu.
 8. Za koszty nadmiernie wysokie uznaje się koszty znacząco wykraczające poza normy zwyczajowo przyjęte lub znacząco przekraczające koszt pierwotnej wysyłki towaru, wynikający z wyboru przez Konsumenta sposobu dostawy.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji, Dział Obsługi informuje Klienta o decyzji.